Polityka Prywatności

Nasza Polityka Prywatności

Zobowiązujemy się do zapewnienia dokładności, poufności oraz bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa dane osobowe, które Canopy Growth Polska Sp. z o.o. w Toruniu oraz Canopy Growth Corporation z siedzibą Smiths Falls (Ontario), Kanada uzyskują od Ciebie lub o Tobie, jak również określa cele i sposoby ich przetwarzania oraz to komu te dane mogą zostać udostępnione. Przede wszystkim chcielibyśmy Ciebie zapewnić, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności takimi danymi są imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Jakie dane osobowe zbieramy?

1. Na naszej stronie internetowej

Twoje dane osobowe zbieramy przede wszystkim w związku z Twoimi odwiedzinami na naszej stronie internetowej. Będą to takie dane jak: adres IP, domena używana do uzyskania dostępu do naszej strony, typ i wersja przeglądarki, adres strony internetowej z której skierowałeś się na naszą stronę internetową, strony internetowe, na którą wszedłeś i z której wyszedłeś, historia przeglądania naszej strony internetowej, a także dane państwa, w którym znajdujesz się podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Powyższe dane przetwarzany w celu monitorowania efektywności naszej strony internetowej według takich parametrów jak: liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie, wyświetlenia strony, ale także w celach biznesowych takich jak praca nad ciągłym ulepszaniem naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W powyższych celach, podczas przeglądania naszej strony internetowej może dojść do umieszczenia pliku cookie na dysku twardym Twojego komputera, który umożliwi Nam monitorowanie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. Plik cookie to niewielki plik danych, który jest przesyłany na dysk twardy za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej, który może zostać odczytany wyłącznie przez stronę internetową, która umieściła tenże plik na Twoim komputerze. Plik cookie działa jak karta identyfikacyjna i umożliwia naszej stronie internetowej zidentyfikować użytkownika oraz rejestrowanie jego haseł i preferencji. Plik cookie pozwala nam rejestrować Twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej i w ten sposób zrozumieć, jak korzystasz z naszej strony, a dzięki temu dostosować ją do Twoich potrzeb. Możesz w każdej chwili wyłączyć opcję akceptowania plików cookie. W ustawieniach przeglądarki możesz wybrać: 1) opcję powiadamiania Ciebie przez przeglądarkę przed zaakceptowanie plików cookie na Twoim komputerze, abyś mógł samodzielnie zdecydować, czy chcesz plik cookie, czy też nie lub 2) opcję automatycznego odrzucania umieszczania plików cookies na Twoim komputerze. Zwracamy jedynie uwagę, że wybrania opcji automatycznego odrzucania plików cookie możesz nie mieć dostępu poszczególnych podstron naszej strony internetowej.

Nasza strona internetowa umożliwia i zachęca do kontaktu z nami za pomocą formularza „Skontaktuj się z nami”. W razie skorzystania z tego formularza będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz miasta, w którym mieszkasz, a także inne dane, które zdecydujesz się nam powierzyć (w tym numer telefonu), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w przypadku danych osobowych, których podanie w formularzu nie jest obowiązkowe).

Nasza strona internetowa może wreszcie zawierać linki do innych stron internetowych, które mogą podlegać innym standardom prywatności. Administratorzy tych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prowadzoną przez nich politykę prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich danych osobowych przez tych administratorów.

2. W pozostałych przypadkach

W zależności od okoliczności Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w następujących przypadkach:

A. jeżeli jesteś kandydatem do pracy w Canopy Growth Polska będziemy przetwarzać dane osobowe, o których mowa w art. 221 § 1 k.p., tj. imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe oraz – w zależności od rodzaju pracy - wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

B. jeżeli jesteś lekarzem lub farmaceutą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz inne dobrowolnie podane przez Ciebie dane, w szczególności dane dotyczące ukończonej specjalizacji i miejsca wykonywania zawodu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

C. jeżeli jesteś lub chcesz zostać naszym kontrahentem będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, numer REGON (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz innych danych, których podanie jest obowiązkowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności numer NIP,

D. jeżeli jesteś uczestnikiem lub chcesz uczestniczyć w naszych wydarzeniach edukacyjnych dotyczących korzyści ze stosowania konopi medycznych, w tym jako pacjent, lekarz lub farmaceuta, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, rodzaj ukończonej specjalizacji, miejsce wykonywania zawodu i inne dobrowolnie podane przez Ciebie dane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, na przykład, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Jeśli otrzymujemy Twoje dane osobowe od osoby trzeciej w trakcie świadczenia przez nią usług dla nas lub w inny sposób, podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że osoby te zebrały Twoje dane osobowe zgodnie z prawem oraz że mają prawo udostępnić nam te dane.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu osiągnięcia celów do których zostały one zebrane lub uzyskane, o których mowa powyżej.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe?

W przypadku korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udoskonalać nasze działania, w tym na przykład w celu nawiązania, utrzymania i rozwijania naszych relacji z Tobą. W przypadku pozostałych relacji z Tobą, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane w celach uzasadnionych tymi relacjami.

Komu ujawniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach prowadzonej działalności, w tym konsultantom lub kontrahentom, w szczególności będą to podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne i technologiczne oraz podmioty świadczące usługi księgowej i kadrowe. Twoje dane osobowe mogą również zostać ujawnione innym podmiotom wchodzącym w skład grupy Canopy Growth. Twoje dane mogą zostać również udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości lub administracji rządowej w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Jednym z administratorów Twoich danych osobowych jest Canopy Growth Corporation z siedzibą w Smiths Falls, Ontario, Kanada. W związku z tym Twoje dane będą przekazane do Kanady. Decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. Komisja Europejska uznała kanadyjski system ochrony danych osobowych za równoważny systemowi unijnemu (zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32002D0002).

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Nas z szeregu rozwiązań informatycznych i technologicznych, które są dostarczane, serwisowane lub utrzymywane przez podmioty, których siedziby lub odziały mieszczą się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do takich Państw, w tym w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmioty te dbają o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych, które przetwarzają, potwierdzonego w odpowiednich decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej decyzji nie ma – poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, w tym poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych.

Twoje dane osobowe nie będą natomiast przekazane do organizacji międzynarodowej.

Jakie uprawnienia przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługuje Tobie szereg uprawnień:

  • prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich lub uzupełnienia,
  • prawo do żądania ich usunięcia, chyba że zachodzi jedna z podstaw do ich dalszego przetwarzania przez Nas,
  • prawo do żądania ograniczenia przez Nas przetwarzania Twoich danych – w przypadkach przewidzianych w RODO,
  • prawo cofnięcia zgody w każdym czasie – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody i z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed jej cofnięcia,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Nas Twoich danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.

Wnioskując o dostęp do swoich danych możemy poprosić Ciebie o podanie konkretnych danych lub ich części w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, a także odszukania i przekazania Tobie wnioskowanych danych. W przypadku, gdy nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania, niezwłocznie poinformujemy Ciebie o przyczynach odmowy spełnienia żądania.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych. Zabezpieczenia te mają na celu ochronę Twoich danych osobowych przed utratą, uszkodzeniem, zmodyfikowaniem lub nieuprawnionym dostępem do nich przez osobę trzecią.

Jak możesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować korzystając z poniższego adresu poczty elektronicznej: eu.dataprivacyofficer@canopygrowth.com.

Wszelkie pytania lub wnioski możesz również kierować do naszego działu ochrony danych: eu.dataprivacy@canopygrowth.com.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami Twoich danych osobowych są:

1. spółka Canopy Growth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Grudziądzkiej 1-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470617, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 9512445224 oraz numerem REGON 146784244.

2. spółka Canopy Growth Corporation z siedzibą w Smiths Falls, 1 Hershey Drive, K7A 0A8 Ontario, Kanada, numer biznesowy – 853179869RC0001 – w zakresie danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z naszej stronie internetowej.

Pozostałe informacje

Nie podejmujemy jakichkolwiek decyzji opierając się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym na profilowaniu.

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona ani kierowana do osób mało- i niepełnoletnich. Korzystanie przez te osoby z naszej strony internetowej jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą jej rodziców lub opiekunów prawnych