Polityka Prywatności

Nasza Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Wiemy jak ważna dla Ciebie jest prywatność Twoich danych osobowych i jak cenisz sobie bezpieczeństwo w sieci. My wyznajemy te same zasady i dlatego też codziennie staramy się zapewnić jak najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie Tobie najważniejszych informacji o sposobie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w czasie korzystania przez Ciebie z Naszego Portalu. Dla Twojej wygody podzieliliśmy te informacje na kilka podstawowych punktów.

 

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce, w szczególności te pisane dużą literą, należy rozumieć w ten sam sposób, w jaki zostały użyte w Regulaminie.

 

 1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Canopy Growth Polska Sp. z o.o. w Toruniu (87-100) przy ul. Grudziądzkiej 1-3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000470617, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 9512445224 oraz numerem REGON 146784244.

 

 1. Jakie dane, w jakim celu oraz przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Rodzaj czynności przetwarzania

Cel przetwarzania

Rodzaj przetwarzanych danych

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przetwarzania danych

Przeglądanie Portalu

Zapoznanie się z treściami i materiałami dostępnymi na Portalu.

Historia przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.


Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Do czasu opuszczenia stron Portalu przez Użytkownika i usunięcia plików cookies.

Rozpatrywanie reklamacji na działanie Portalu

Reagowanie na ewentualne nieprawidłowości w działaniu Portalu.

Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane, które Użytkownik dobrowolnie udostępni w związku z reklamacją.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Przez okres 6 lat od dnia rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie – do dnia cofnięcia zgody przez Użytkownika.

Formularz kontaktowy

Kontakt ze Spółką

Adres poczty elektronicznej, numer telefonu, imię oraz inne dane ewentualnie przekazane przez Użytkownika. 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Przez okres 6 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości. 1. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Poza Spółką dostęp do Twoich danych będą miały również podmioty, które dostarczają określone rozwiązania informatyczne, wykorzystywane w ramach działania Portalu. Będą to w szczególności:

L.p.

Nazwa podmiotu

Cel przetwarzania

Transfer danych

1.

Instra Corporation Pty Ltd (Austrialia)

usługi hostingowe

Poza EOG

2.

Shopify Inc. (Kanada)

Poza EOG

3.

Claudflare Inc. (USA)

Poza EOG

 

Twoje dane będą również przetwarzane przez inne podmioty, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez Nas działalności. Będą to w szczególności podmioty dostarczające usługi księgowe, bankowe, pocztowe i kurierskie oraz prawne. 

 

 1. Czy Twoje dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Tak, w związku z korzystaniem przez Nas z usług podmiotów, które mają siedzibę, zakład, centra danych lub podwykonawców w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może dojść do takiego transferu Twoich danych. W każdym takim przypadku przekazanie danych opiera się na odpowiednich, przewidzianych w RODO, narzędziach i rozwiązaniach, w szczególności decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony tych danych lub na standardowych klauzulach umownych.

Twoje dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Na jakich zasadach opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności, z starannością dobierając i stosując odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze informatycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

 1. dostępu do danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania Tobie informacji o tym jakie Twoje dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 1. Z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytanie dotyczące ochrony danych osobowych?

Z uwagi na skalę prowadzonej przez Nas działalności nie zdecydowaliśmy się wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania bądź wątpliwości odnośnie do zakresu, charakteru, celu lub podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych możesz skontaktować się z Nami korzystając z formularza kontaktowego lub danych kontaktowych podanych w Regulaminie i na stronach Portalu. 

 

 1. Czy przetwarzamy dane osobowe osób małoletnich?

Portal nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Udostępniasz swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. 

 

 1. Informacja o plikach cookies

Korzystając z Naszego serwisu akceptujesz stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 

 

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na Portalu i będą obowiązywać na przyszłość.