Badania

Dowody potwierdzające zasadność stosowania konopi medycznych

Badania naukowe na całym świecie

Od ponad 40 lat naukowcy i klinicyści badają skuteczność terapeutyczną konopi i ich ekstraktów. Badaniom tym towarzyszy ogromna ilość dowodów i opisów przypadków potwierdzających korzystne działanie terapeutyczne.

Badania Spectrum Therapeutics

Spectrum Therapeutics rozwija innowacyjne produkty oparte na konopiach, aby stworzyć różnorodne, skuteczne preparaty oraz opracować mechanizmy ich przyjmowania, jednocześnie badając ich efekty terapeutyczne. Naszym celem jest wykorzystanie tych elementów w celu poprawy jakości życia i zdrowia osób cierpiących na ostre i przewlekłe choroby na całym świecie.