Polityka Prywatności

Zobowiązanie dotyczące obsługi klienta oraz kodeksu postępowania względem klienta.

JESTEŚMY DUMNI Z MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA NIEZRÓWNANEGO POZIOMU OBSŁUGI KLIENTA, WSPÓŁCZUCIA I SZACUNKU. DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, BY KAŻDEMU ZAPEWNIĆ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ I JEJ POZYTYWNE WYNIKI. Z CHĘCIĄ TEŻ PRZYJMUJEMY DO WIADOMOŚCI WSZELKIE UWAGI DOTYCZĄCE NIESPEŁNIONYCH OCZEKIWAŃ.

Nasze zobowiązanie względem państwa:

  • Wszystkim klientom będziemy zapewniali niezmienny poziom troski i profesjonalizmu.
  • Będziemy respektować prywatność naszych klientów.
  • Będziemy reagować na Państwa potrzeby.
  • Będziemy stanowić dla Państwa solidne, konkretne i rzetelne źródło informacji.
  • Będziemy podejmować wszelkie konieczne starania, mające na celu naprawę błędów i pomyłek, które popełniamy.

Jednocześnie bierzemy odpowiedzialność za zapewnienie pracownikom spółek z grupy Canopy Growth środowiska pracy, które będzie bezpieczne i wolne od nieprawidłowego traktowania pracowników. Z tego względu oczekujemy, że klienci spełniać będą uzasadnione oczekiwania odnośnie interakcji z naszym personelem, w tym:

  • Będą traktować personel spółek z grupy Canopy Growth oraz innych klientów w sposób uprzejmy. Będą zdawać sobie sprawę, że zachowania obejmujące przypadki napastowania i używania niecenzuralnego języka nie będą tolerowane.
  • Będą wykazywać się zrozumieniem, że w niektórych przypadkach uzyskanie informacji może wymagać współpracy innego członka zespołu, przez co wymagany może być dodatkowy czas na odpowiedź.
  • Będą wykazywać się szacunkiem i zaufaniem wobec zasad poufności obejmujących personel i innych klientów spółek z grupy Canopy Growth.
  • Będą wykazywać zrozumienie wobec faktu, że w okresach wzmożonej aktywności kontaktu telefonicznego nasz zespół obsługi klienta może nie być w stanie podjąć rozmowy, jednak przydzielony klientowi reprezentant skontaktuje się z nim tak szybko, jak jest to możliwe.

Odmowa wykonania usługi

Dołożymy wszelkich starań, by naprawić powstałe błędy w odpowiedni sposób i jak najszybciej oraz żeby odnieść się do wszelkich uwag i pytań, które mogą Państwo kierować pod naszym adresem. Jednak w przypadku, gdy klient posuwa się do nękania lub wyzwisk kierowanych pod adresem naszego personelu lub gdy w sposób oczywisty okazuje się, że nie możemy sprostać wymaganiom klienta, możemy podjąć decyzję o odmowie wykonania usługi. O ile mamy szczerą nadzieję, że sytuacja nie ulegnie podobnej eskalacji, to w przypadku odmowy klient zostanie o tym powiadomiony na piśmie.